Transparency
Основната цел на този наръчник е да намали корупцията и повиши прозрачността на работата на общинските съвети в България и затова усилията в този наръчник са насочени в две...