Transparency
Корупционните прояви засягат като язва множество сфери на обществения живот. Те увреждат икономическите основи на държавата, спъват икономическия растеж, препятстват навлизането на значителни инвестиции в страната, “замърсяват” пазарната среда,...