Transparency
Настоящият доклад прави оценка на ефекта от въвеждането на антикорупционни политики и практики в българската съдебна система. Оценката включва пет основни компонента. Първият е общественият достъп до съд касаещ...
Ефективната публична комуникация е съществена част от институционалния капацитет на всяка една от властите. Поради спецификата, обаче, на държавното обвинение информационната политика на прокуратурата е консервативна по своя характер....