Transparency
Между правителството, капитала и гражданското общество съществуват отношения на взаимосвързаност. Корупция може да възникне във всяка една от страните. Поради това е невъзможно, както на теория, така и на...
Настоящият доклад представя резултатите от наблюдението на Асоциация “Прозрачност без граници” на изборите за Европейски парламент, както и на тези за народни представители в 41 Народно събрание, както и...