Transparency
Настоящата публикация отразява резултатите от инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка с провеждането на вторият национален референдум в Република България. Въпросът, на който българските граждани имаха възможност...
В бюлетина са публикувани резултатите от мониторинга на местните избори, които Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе. Засегнатите теми обхващат значими въпроси като това дали можем да намерим актуална информация...
Настоящата публикация отразява проблемите и дебатът относно необходимостта от регулиране на непрозрачното лобиране в България. Целта на документа е да предложи рамка за информирано гражданско и политическо действие по...
Националните  представителства  на Transparency International в три държави-членки на ЕС (България, Италия и Румъния) проведоха 24-месечно изследване  и  независимо  гражданско  наблюдение върху  законодателството  и  неговото  прилагане от  органите  по ...