Transparency
Настоящият доклад отразява основните констатации, изводи и препоръки, формулирани от Асоциация „Прозрачност без граници” въз основа на осъществения мониторинг на изборите за народни представители в 44-то Народно събрание на...