Transparency
Изследването има за цел да подпомогне дебата относно възможностите за подобряване публичността и прозрачността в работата на съдилищата в България посредством използването на информационните технологии. Фундаменталните стандарти за прозрачност...