Transparency
Настоящият доклад отразява резултатите от извършеното наблюдение на изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27 октомври и 3 ноември 2019 г.  Отчитайки спецификите на предизборните кампании за...