Transparency
април 4, 2021 cnoaysis

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН КЪМ 15:00

В рамките на изборния ден до 15,00 ч. на горещата...

април 4, 2021 cnoaysis

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ДО 20:00 ч.

В рамките на изборния ден на горещата телефонна линия за...

април 4, 2021 cnoaysis

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН_КЪМ 11:00

В рамките на изборния ден до този момент на горещата...

април 1, 2021 cnoaysis

Онлайн достъпни материали от обучението на тема “Как да наблюдаваме изборите?”

Видео материали от онлайн обучителния семинар на тема: „КАК ДА...

март 5, 2021 cnoaysis

Как да наблюдаваме изборите? – онлайн семинар за застъпници

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проведе онлайн, обучителен семинар на...