Transparency
Индексът на България през 2021 година е 42 пункта, с което страната се нарежда на 78 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с...
Световната организация за превенция и противодействие на корупцията Transparency International оповестява своя годишен доклад за корупцията. Докладът е редовно изследване, което представя задълбочено проучване на корупцията в ключов сектор...
 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2005 Файлове ИПФПП 2005 ИПФПП 2005 данни по градове Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии Индексът за прозрачност при...

Индекс 2020 година

  • януари 27, 2021
Индексът на България през 2020 година е 44 пункта, с което страната се нарежда на 69 място в световната класация и на последно място в Европейския съюз, заедно с...