Transparency
 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2004 Файлове ИПФПП 2004 Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии 2004 Съгласно методологията за формирането на Индекса за прозрачност...