Transparency
Индекс 2002 година Файлове Анализ Индекс 2002 Съобщение за медиите Индекс 2002 Индекс за възприятие на корупцията “Корумпиран политически елит и безскрупулни инвеститори унищожават икономическия растеж в хода му,”...
Индекс 2001 година Файлове Съобщение за медиите Индекс 2001 Индекс за възприятие на корупцията “Злоупотребата с власт от страна на официалните власти е един от основните проблеми на съвременните...
Индекс 2000 година Файлове Съобщение за медиите Индекс 2000 Индекс за възприятие на корупцията “Нашият индекс е сериозно предупреждение към международната общественост, че спешно трябва да се предприемат допълнителни...
Индекс 1999 година Файлове Източници за Индекса 1999 Анализ Индекс 1999 Съобщение за медиите Индекс 1999 Индекс за възприятие на корупцията Transparency International обявява нови индекси – новосъздадения Индекс за...
Индекс 1998 година Файлове Резултати от изследването 1998 Съобщение за медиите Индекс 1998 Индекс за възприятие на корупцията Корупционният индекс на Transparency International  за 1998г. илюстрира нивото на корупция в...