Transparency

Установяване на “конфликт на интереси” в държавната администрация

Файлове

Този проект е иницииран през октомври 2002 г. и реализиран в структурите на Министерството на правосъдието и Министерството на труда и социалната политика, както и в 6 областни администрации (София, Пловдив, Бургас, Варна, Враца и Велико Търново).

С цел ограничаване на проявата на хипотези на конфликт на интереси в работата на публичната администрация (ПА) в България беше изработена изследователска методология за анализ на подобна проява. Заедно с това бе извършено сравнително-правно изследване на релевантните чуждестранни законодателства и социологическо изследване на обществените възприятия на проблема.

В резултат бе изработен „Каталог на ефективни нормативни механизми за ограничаване на възможните хипотези за конфликт на интереси в работата на ПА“ и обучителен курс с представители на ПА за разпознаване на такива ситуации.

Антикорупционни компоненти в експортните стратегии

Антикорупционни компоненти в експортните стратегииВ изпълнение на договор за извършване на анализи по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на...

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация

Прилагане на принципите на прозрачност и почтеност в държавната администрация Файлове оценка Изследването е проведено от Асоциация “Прозрачност без граници”...

Публична администрация

Една от най-важните насоки в дейността на Асоциация „Прозрачност без граници” е реформата в публичната администрация. В тази връзка следва...

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно ниво

Прозрачност и отчетност на администрацията на национално и местно нивоПроект “От добри практики към ефективни антикорупционни политики: партньорството между структурите...

От добри практики към ефективни антикорупционни политики

От добри практики към ефективни антикорупционни политики Файлове conflict_interest_limitation  Проектът е инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява с...

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – Хърватия

Гражданското общество и държавните институции – водещ партньор TI – ХърватияПроект „Гражданското общество и държавните институции: партньори в повишаването на прозрачността...