Transparency
Настоящият доклад отразява основните констатации, изводи и препоръки, формулирани от Асоциация “Прозрачност без граници” въз основа на осъществения мониторинг на двата тура на изборите за президент и вицепрезидент на...
Наблюдението на частичните местни избори предостави възможност на Transparency International – България да осъществи един по-задълбочен анализ на проблемите, свързани с подготовката и осъществяването на изборите, да проследи процесите,...