Transparency

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския Парламент от Република България и кампанията за парламентарни избори в България”

От началото на месец юли 2008 година Асоциация “Прозрачност без граници” започва осъществяването на независим граждански мониторинг на финансирането на предизборните кампании за парламентарните избори и изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Bulgaria Fund.
Инициативата е още една стъпка в усилията на  Асоциация “Прозрачност без граници“ за насърчаване на прозрачността на политическите партии при финансирането на предизборните кампании.

Цел на проекта е да се насърчава почтеността при финансирането на предизборните кампании и чрез нея да се повиши нивото на почтеността на демократичния процес.

Основната грижа на TI-България при мониторинга на финансирането на тези две предизборни кампании е нарастващата тенденция на купуване на гласове, което неминуемо опорочава изборите. От друга страна, TI България е убедена, че подготовката, обсъждането и провеждането на законови изменения, отнасящи се до избирателното законодателство, е под силен натиск от лобисти и незаконни интереси, свързани с устойчивите практики на политическата корупция и са насочени към улесняване на порочните практики при изборите.

Основните цели на инициативата са:

–  застъпничество за гражданска и политическа непоносимост относно въпроса за купуване на гласове чрез фокусиране на общественото внимание върху значението на това явление и организирането на гражданското общество в застъпническа кампания за справедлива и честна предизборна кампания;

–  повишаване на прозрачността на финансирането на предизборните кампании и политическата активност чрез насърчаване на всеобхватни и дълбоки законодателни промени, насочени към текущите законодателни недостатъци;

–  насърчаване на по-ефективен граждански и институционален контрол върху финансирането на политическата дейност в България чрез осъществяването на независим граждански мониторинг на набирането на средства за предизборните кампании, както и тяхното разходване.

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...