Transparency

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа Н.Куцкова Асоциация “Прозрачност без граници” да осъществи мониторинга на финансирането на предизборната им кампания в качеството си на независима и безпристрастна гражданска организация.

Асоциацията изработи безпрецедентна за Югоизточна Европа програма за независим граждански контрол над процеса по набиране на средства, даренията и изразходването на фондовете в рамките на предизборната кампания.

Експертна група подготви адаптирана версия на модела на Пакта за почтеност –Декларация за почтеност, механизми за ежедневно наблюдение на законността на доходите; бе учреден Надзорен комитет с представители на граждански организации, а периодичното оповестяване на резултатите от неговата дейност допринесе за повишаване на обществената ангажираност.

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...