Transparency

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България. Тази инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници” се реализира за втори пореден път като продължение на усилията на организацията да създаде среда за прозрачно осъществяване на процеса на финансиране на политическите партии и предизборни кампании.

Целта на проекта е да се повиши публичната информираност за прозрачността при финансиране на политическите партии в България, както и да се предложат механизми за нейното подобряване в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.

Други цели, които са залегнали в проекта:очертаване на слабостите в законодателната уредба за финансиране на политическите партии, както и създаване на механизми за мониторинг при финансирането на политическите партии; включване на гражданското общество в мониторинга, засилване на диалога между отделните държавни институции и гражданското общество.

В рамките на този проект се изработи за втори пореден път Индекс за прозрачност на финансирането на политическите партии. Индексът за прозрачност при финансирането на политическите партии включва два типа информация.

Първата част се формира на базата на обективната картина, установена и разпространявана периодично в докладите на Сметната палата за изправността на отчетите, предоставени от политическите партии за получените и изразходвани от тях средства.

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...