Transparency

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003) – пилотен проект

Проектът беше осъществен в периода април 2002 г. – април 2003 г. и финансиран от Уестминстърската фондация зa демокрация. В рамките на проекта бяха привлечени политически институции и неправителствени организации, както служители на Сметната палата, така и представители на медиите, с които бяха проведени специални обучителни семинари.

В резултат от реализацията на проекта беше изработена независима експертна оценка на нивото на прозрачност и отчетност при финансирането на политическите партии в България. Бяха предложени практически насоки за неговото подобряване, а дейността по институционализирането на Пакта за почтеност завърши с изработване на Индекс за прозрачност при финансирането на политическите партии на базата на Методологията за мониторинг.

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...