Transparency

Местни избори в България 2007

Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)

От месец септември 2007 година Асоциация “Прозрачност без граници”  осъществява независим граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори. Тази инициатива се проведе с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в София.

С оглед спецификата на изборите за местни органи на властта, наблюдението се осъществява със съдействието на местни монитиращи екипи на територията на 6 града от Северна и Южна България – Варна, Русе, Видин, Бургас, Хасково и Дупница.

Основните дейности при осъществяването на инициативата са в следните основни насоки:

  • проведено обучение на местните монитиращи екипи относно методологията за извършване на граждански мониторинг, възприета от Асоциация “Прозрачност без граници”;
  • извършване на мониторинг на предизборната кампания в наблюдаваните общини;
  • медиен мониторинг на публикациите в националната, регионалната и местната преса относно протичането на предизборната кампания и нейното финансиране;
  • социологическо изследване на обществените възприятия относно нивото на прозрачност при финансиране на предизборната кампания и практиките за нарушения на изборното законодателство;
  • консултации, обобщение и анализ на информацията от извършвания мониторинг.

По време на предизборната кампания Асоциация “Прозрачност без граници” инициира и проведе кампания срещу разширяващите се практики за купуване на гласоподаватели и опорочаване на избирателния процес.

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...