Transparency

Гражданското общество срещу купуването на гласове (2008-2009)

Проект “Гражданското общество срещу купуването на избирателни гласове: ефективният граждански контрол като фактор за провеждането на честни и демократични избори” (2008-2009)

Основен фокус на международната кампания е обменът на информация относно формулираните от НПО предложения за промени в изборното законодателство и акумулирането на подкрепа за инициативата за ефективен граждански контрол над изборния процес от страна на Съвета на Европа, Европейски парламент, Европейска комисия – DG “Justice and Home Affairs”, ОССЕ, експерти по изборно законодателство от Франция, Германия, Великобритания и други държави-членки на ЕС.

Целите на проекта са:

– Да мобилизира обществена подкрепа и да упражни ефективен граждански натиск за предприемане на адекватни мерки срещу опитите за купуване на избирателни гласове и опорочаване на изборния процес в предстоящите избори за народни представители в 41-то Народно събрание и за членове на Европейския парламент през 2009 година;

– Да упражни реален граждански контрол върху изборния процес с цел гарантирането на честни и прозрачни избори, основани върху зачитането на гражданските права и свободи на избирателите, и както и върху зачитането на международните стандарти за провеждане на честни и демократични избори;

– Да формулира адекватни предложения за законодателни промени, насочени към ограничаване на купуването на гласове по време на предстоящите избори за народни представители и за членове на Европейския парламент през 2009 година;

– Да мобилизира структурите на гражданското общество за упражняване на активен обществен натиск върху държавните институции с цел приемане на гражданските искания за промени в законодателството и за гарантиране на честни демократични избори;

– Да съдейства за създаването на атмосфера на обшествена нетърпимост спрямо практиките за купуване на гласове чрез фокусиране на общественото внимание върху важността на този феномен като организира застъпническа кампания за честни избори;

– Да повиши капацитета на неправителствените организации и на държавните институции, отговорни за изборния процес, за ефективно противодействие и ограничаване на практиките по купуване на гласове.

 Инициативата се осъществява в четири основни линии на дейност:

  1. Провеждане на поредица от социологически изследвания – национални представителни изследвания и експертно-криминологични изследвания, насочени към идентифициране на обществените нагласи и експертните оценки относно причините на купуването на избирателни гласове, проявите на проблема и основните насоки за противодействие на купуването на избирателни гласове.
  2. Анализ на дефицитите в избирателните закони, които позволяват купуване на избирателни гласове – анализ на изборното законодателство, Закона за политическите партии и Наказателния кодекс. Формулиране на конкретни предложения за промени в законите, регламентиращи провеждането на избори в България.
  3. Провеждане на застъпническа кампания в две основни измерения – І) национална застъпническа кампания и ІІ) международна застъпническа кампания.

Националната застъпническа кампания включва следните линии на действие: 1) Промотиране на Харта за честни избори; 2) Обществена кампания за мобилизиране на структурите на гражданското общество и създаване на коалиция от неправителствени организации и медии, които подкрепят инициативата за ограничаване на практиките за купуване на гласове; 3) Публикуване и разпространение на стикери, брошури, значки и други материали с призиви срещу купуването на гласове; 4) Медийна кампания в радио, телевизионни канали и електронните сайтове, която включва публикуване на рекламен клип с призив срещу купуването на гласове, публикувате на банери и текстови линкове в електронни издания, провеждане на пресконференции и обществени дискусии.

  1. Наблюдение на изборния процес. В тази насока :

– обучение за представители на неправителствени организации от страната, полицаи и прокурори;

 – формиране на 15 мониторинг-екипи за наблюдение на изборите;

– наблюдение на изборния процес в страната

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...