Transparency

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Файлове

През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на регламентацията на давностните срокове в ЕС. Изследователският проект имаше за цел да открие дали съществуващите давностни срокове за корупционни нарушения в ЕС представлява пречка за ефективното прилагане на антикорупционни закони и да идентифицира начини за тяхното преодоляване. Основен фокус на изследванията бяха:

  1. Осигуряване на преглед на специфичните правила и конкретни периоди на давностните срокове, приложими за корупционни нарушения;
  2. Установяване на добри практики и слабости при прилагането на давностните срокове в корупционни случаи;
  3. Изработване на препоръки относно адресирането на слабостите в прилагането на давностните срокове.

В изпълнение на проекта са проведени сравнително-правни изследвания, правен анализ на националното законодателство и социологически изследвания.

Издадени са две публикации по темата – национален доклад, както и общ регионален доклад на тема „Значението на давностните срокове за превенцията и противодействието на корупцията в държавите-членки на Европейския съюз”.

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...