Transparency

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Завършилият декември 2004 г. проект имаше за цел да изследва и анализира възможните ефекти от процесите на процедурна реорганизация на дейността и функциите на съдебната система и преобладаващите възприятия в обществото.
След извършен сравнителен анализ на работата на съдилищата, където новите политики и практики са били инкорпорирани, с тази на други съдилища, където това все още не е сторено.
След изследване на съществуващото законодателство бе организирана национална конференция с цел мобилизиране на представители на съдебните институции, експерти, правни специалисти, представители на гражданското общество, неправителствени организации, медии и бизнес сдружения.
Създадена беше база от данни за обществените възприятия, както и бяха отправени комплект от конкретни предложения за по-голяма ефективност и бързина в контекста на реформиране и модернизация на съдебната система.

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...