Transparency

Граждански контрол върху вещите лица

Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в националната програма на Асоциация “Прозрачност без граници”, бе осъществена в периода ноември 2005 – юли 2006 година с финансовата подкрепа на Инициатива за укрепване на съдебната система в България на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Основен фокус на проекта бе изработването на задълбочен анализ на дефицитите при осъществяването на контрол върху работата на вещите лица. Друга основна цел на проекта бе да предложи набор от етични стандарти за дейността на вещите лица и модел за тяхното ефективно приложение в съдебната практика на базата на осъществения анализ.

В хода на провеждане на инициативата бе осъществен правен анализ, целящ да идентифицира и изследва празнотите в българското законодателство, регулиращо дейността на вещите лица, както и да оцени ефективността на предвидените в него механизми за контрол и отговорност на вещите лица. Наред с това бе проведено социологическо изследване, което да анализира тенденциите в съществуващите мнения както относно нивото на прозрачност в дейността на вещите лица, така и относно проблемите при подбора и контрола на тяхната дейност.

В рамките на проведената на 22 юни 2006 година Национална кръгла маса бяха предложени за дискусия резултатите от проведените изследвания, заедно с което бе дадена възможност на двете основни целеви групи – професионалните организации и съдилищата да изразят позициите си и да дискутират проблемите, свързани със спазването на професионални и етични стандарти в тяхната дейност и съществуващото ниво на взаимодействие между техните представители при подбора и контрола върху дейността на вещите лица.

Непосредствен резултат от осъществяването на проекта бе изработването и разпространението на публикацията “Вещите лица в България – етични стандарти и механизми за контрол върху тяхната дейност” , съдържаща доклади от проведените изследвания, набор от препоръки за въвеждане на етични стандарти в дейността на вещите лица, модел за ефективно партньорство и контрол върху дейността на вещите лица, както и презентации, мнения и предложения, направени в рамките на организираната кръгла маса.

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...