Transparency

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Файлове

Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в периода ноември 2003 – октомври 2005 година с любезното съдействие и финансова подкрепа на Британското посолство в България.

Основна цел на проекта бе да съдейства за повишаване ефективността на Прокуратурата при наказателното преследване на извършителите на корупционни престъпления и повишаване на капацитета й по прилагане на антикорупционното законодателство. С тази инициатива Асоциация “Прозрачност без граници” си постави за цел да запознае представителите на Прокуратурата на Република България с чуждестранния опит за ефективно разследване на корупционни престъпления, както и с възприети стандарти за повишаване прозрачността и отчетността в работата на прокуратурата.

В рамките на проекта бяха осъществени дейности в няколко основни направления:

– анализ на българското наказателно и наказателно-процесуално законодателство за противодействие на корупцията и ролята на прокуратурата в тази насока;

анализ на законодателството на европейски страни, доказали своята ефективност при противодействието на корупцията;

мониторинг на дейността на 10 пилотни окръжни прокуратури и провеждане на поредица от социологически изследвания, целящи да установят основните проблемни области и дефицити в работата на прокуратурата.

Въз основа на осъществените изследвания и анализи бяха изработени „Стратегия за укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията“ (предлагаща модел за ефективна организация на дейността на прокуратурата) и „Комуникационна стратегия на прокуратурата“ (която цели да съдейства за подобряване на връзките и комуникацията на прокуратурата с институциите от законодателната и изпълнителната власт, неправителствените организации и медиите).

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...