Transparency

Проект Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на ЕС

Проектът е инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, който е осъществен в периода ноември 2008 – юни 2009 година. Тя е продължение на дейността от предходен проект, в резултат на който бяха проведени поредица от изследвания, анализи и обучителни семинари, посветени на контрола и управлението на финансови средства на Европейската общност.

Проектът се осъществява от Асоциация „Прозрачност без граници”, съвместно с Министерството на вътрешните работи (Национална служба „Досъдебно производство”) и Прокуратурата на Република България и с подкрепата на програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Нидерландия в София.

Основна цел на съвместната инициатива е свързана с повишаване на компетентността  на разследващите органи и  унифициране на практиките по разследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕО.
Непосредствената цел е да се окаже практическа експертна подкрепа на дознателите и прокурорите, разследващи престъпления, свързани със злоупотреба със средства от европейски фондове.

Пряко свързано с тази цел е и насърчаването на сътрудничество между двете институции в тази област. Във връзка с реализирането на целите на проекта се предвижда създаването на съвместни експертни групи, които ще разработят практически ориентирана методология и наръчник, които да послужат в работата на дознателите и прокурорите, разследващи този вид престъпления.

Проектните дейности се осъществяват в три основни насоки:

– Разработване на методология за разследване на престъпления,  свързани със злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз. За целта се предвижда създаване на съвместна работна група, включваща дознатели, прокурори и експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”. Всяка от институциите, включени в проекта, следва да определи по един свой представител, който да участва при разработване на методологията и наръчника.

– Публикуване на наръчник „Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на Европейския съюз”. Публикацията представлява практическо ръководство, което може да бъде използвано в практиката на дознателите и прокурорите. В края на проекта публикацията бе предоставена на МВР и Прокуратурата на Република България.

– Провеждане на обучителен семинар по темата с участието на дознатели и прокурори, ангажирани в разследването на този вид престъпления. Всяка от участващите институции следва да определи свои представители, които да бъдат включени в обучението.

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)

Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002) Файлове Етичен-кодекс Проект “Укрепване на общественото доверие към съдебната система чрез внедряване...

Граждански контрол върху вещите лица

Граждански контрол върху вещите лица Файлове Вещите лица в България Инициативата “Граждански контрол върху дейността на вещите лица”, включена в...

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)

Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005) Файлове publication_48_1 Инициативата на Асоциация “Прозрачност без граници” беше осъществена в...

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система

Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система Файлове Оценка_антикорупционни политики_съдебна система Завършилият декември 2004...

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”

Проект “Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата”Проектът „Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата на Република България е реализиран с финансовата...

Броене до безнаказаност- давностни срокове

Броене до безнаказаност- давностни срокове Файлове davnostni-srokove  През 2011 година Transparency International приключи работата по 16-месечен проект за изследване на...