Transparency

Финансиране на предизборни кампании 2006

Проектът “Повишаване на прозрачността при финансиране на предизборни кампании в България“ е едногодишна инициатива, която се осъществява през септември 2006 година с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в София.

Основната цел на проекта е да насърчи участниците в политическия процес да спазват принципите на прозрачност, отчетност и почтеност при финансиране на предизборната дейност в България.

Проектът има три основни насоки на дейност:

1) Мониторинг върху финансирането на предизборните кампании на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България;

2) Провеждане на застъпническа кампания за повишаване на прозрачността и отчетността при финансиране на предизборни кампании;

3) Изграждане на капацитет у представители на неправителствени организации и медии за ефективно наблюдение и упражняване на граждански контрол върху финансирането на предизборни кампании на национално и местно ниво.

Основен фокус на инициативата е поставен върху провеждането на мониторинг на финансирането на предизборните кампании на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България в периода септември – октомври 2006 година. В рамките на мониторинга  бяха осъществени:

  • социологически изследвания, измерващи обществените възприятия относно прозрачността и отчетността при финансиране на предизборните кампании на кандидатите за президент и вицепрезидент;
  • Индекс за прозрачност на финансиране на кандидат-президентска кампания, който служи като средство за отчитане на тенденциите при финансиране на предизборни кампании; Индексът ще бъде създаден въз основа на методологиите за съставяне на Индекс за прозрачност при финансиране на кампания за избор на народни представители;
    • проверки на финансовата документация, свързана с приходите и разходите от предизборните кампании на кандидатите за президент и вицепрезидент.

Процедурата за мониториг е регламентирана от следните документи:
1.Общи правила за провеждане на мониторинг
2.Декларация за почтеност
3.Договор за дарение от физическо лице

4.Договор за дарение от юридическо лице

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...