Transparency

През годините явлението корупция непрекъснато се разраства и придобива глобални измерения. Този феномен привлича вниманието както на международната общественост, така и на национални институции и граждански организации в различни страни и на различни континенти.

 Посредством работата си  Асоциация „Прозрачност без граници“ си поставя за цел да предложи работещи механизми за вътрешен контрол и да допринесе за усъвършенстване на работата в структурата на съдебната система, с оглед повишаване на ефективността и в борбата срещу корупцията.

Броене до безнаказаност- давностни срокове
Проект "Укрепване на антикорупционния капацитет на Прокуратурата"
Проект Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на ЕС
Реформа на Прокуратурата на Република България (2006 - 2008)
Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в съдебната система
Укрепване капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията (2003-2005)
Граждански контрол върху вещите лица
Укрепване на общественото доверие към съдебната система (2001-2002)