Transparency

Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие

Файлове

Проектът “Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие” cе осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

С реализирането на тази инициатива Асоциация “Прозрачност без граници” си поставя няколко основни цели: създаване на система за мониторинг и оценка на проявените форми на политическата корупция в България, изграждане на обществен консенсус за цената на политическата корупция и необходимостта от предприемане на съвместни действия за нейното ограничаване, изграждане на капацитет сред представителите на политическите партии за изработване и прилагане на ефективни механизми за противодействие на политическата корупция.

Проектът е с продължителност 20 месеца. Основните целеви групи, към които е насочена инициативата, са: представители на политическите партии, неправителствени организации и медии. Основните насоки на дейност в рамките на проекта са: сравнително-правно изследване на проблема за финансиране на политическите партии, изработване на Индекс за прозрачност на парламентарните избори, изработване на обучителна методология и провеждане на обучителен курс за целевите групи, изработване на публикация, посветена на проблемите на прозрачността и отчетността при финансиране на политическата дейност.
В резултат от изследователската дейност по проекта е създадена публикацията “Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие”

Местни избори в България 2007

Местни избори в България 2007Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за местни избори в България”(2007)От месец септември 2007 година...

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008

Граждански мониторинг на финансирането на предизборни кампании 2008Проект “Граждански мониторинг на финансирането на кампанията за избори на членове на Европейския...

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)

Мониторинг и оценка на финансирането на президентската предизборна кампания(2001)Проектът стартира след поканата на Инициативния комитет на г-н П.Стоянов и г-жа...

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)

Прозрачност при финансиране на политическите партии в България (2002 – 2003)Повишаване степента на прозрачност при финансиране на политическите партии в...

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)

Финансиране на политическите партии в България (2004 – 2005)Проектът стартира през септември 2004 г. и е осъществен с финансовата подкрепа...

Ефективен граждански контрол 2011

Файлове MONITORING_Elections_Report_2011_Financirane_2Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011Book_TI-Bulgaria_Report_Monitoring_Elections_2011MONITORING_Elections_Report_2011_PE_LE_1  Проектът е деветмесечна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011...